Jan Styblík je profesionální průvodce, překladatel a fotograf, organizuje zájezdy po zemích jihovýchodní Asie. Jan Styblík jako profesionální průvodce od roku 2000 připravil a vedl desítky zájezdů do zemí, jako je Barma, Kambodža, Vietnam, Laos a Indonésie. Od roku 2007 kompletně zajišťuje zájezdy na zakázku pro malé skupiny, připravené podle individuálních přání klientů, kteří chtějí země jihovýchodní Asie poznat do větší hloubky. Od roku 1998 opakovaně cestuje do zemí, jako je Barma, Kambodža, Vietnam, Laos, Malajsie, Indonésie, dlouhodobě žije v Thajsku. Díky jeho vlastním zážitkům a zkušenostem z těchto pozoruhodných zemí jihovýchodní Asie, hlubokým znalostem prostředí a reálií a zejména díky úctě k místním lidem mají účastníci jeho výprav možnost poznat zemi jinak, než obvykle nabízejí cestovní kanceláře. Jan Styblík studuje kulturu, náboženství a historii jednotlivých zemí jihovýchodní Asie a stejně tak o politické souvislosti v celé oblasti. K jeho velkým zálibám také patří studium historie khmerské říše a architektury chrámového komplexu Angkor v Kambodži. Jako fotograf se Jan Styblík zaměřuje na cestovní fotografii, sociální dokument, nearanžovaný portrét, pořádá výstavy fotografií a promítání diapozitivů ze zemí jihovýchodní Asie. Jako překladatel a lektor se Jan Styblík podílel na vydání několika cestovních průvodců vydavatelství Lonely Planet, National Geographic a Rough Guides nejen po zemích jihovýchodní Asie (Thajsko, Indie, Barma, Vietnam, Bali, Mexiko, Kambodža, Malajsie, Čína, Bangkok).


JAN STYBLÍK

PRŮVODCE, FOTOGRAF, PŘEKLADATEL


Vítám Vás na svých stránkách, věnovaných cestovní fotografii, sociálnímu dokumentu a barvám, tvarům a liniím světa převážně jihovýchodní Asie.