Náboženství

Mladé dívky v krásných šatech v čele průvodu doprovází chlapce na cestě, která symbolizuje dlouhou cestu prince Siddhárty z přepychu královského paláce, na jejímž konci se stal Buddhou, probuzeným. Šinpjú, první cesta chlapce do kláštera, je důležitou událostí pro celou rodinu. Buddhovo učení následuje většina obyvatel země a jedním z jeho základů je tolerance.
Je to i tolerance k lidem jiného vyznání. Muž při hinduistickém svátku Thaipusam podstupuje rituál kavadi, jímž prosí o přízeň boha Murugana.
Mladí chlapci při svém prvním pobytu v klášteře zůstanou několik dní, během kterých se blíže seznámí se životem sanghy, mnišské obce, naučí se chápat pomíjivost věcí a naučí se pokoře. Jako novicové, samanera, se těší velké úctě a vážnosti i přes svůj nízký věk.
Tradice bhikkhuni, ženských mnišek, byla zahájena již za života Buddhy.
Život v klášteře probíhá podle přísných pravidel, mniši vstávají velmi brzy ráno, jíst mohou pouze do poledne a většinu času věnují výuce a meditacím.Ráno jsou vidět dlouhé zástupy bosých mnichů procházet po městech i malých vískách, každý mlčky drží v rukou svůj thabeiq, misku, do které věřící jako výraz úcty vkládají jídlo. Tím, že mnich jídlo přijme, umožní darujícímu udělat dobrý skutek.