Lidé

I přes bezpočet mohutných stúp a zlatých soch v Barmě vnímám jako největší kouzlo její obyvatele. Jsou to lidé neuvěřitelně slušní, milí a příjemní, jejich úsměvy, přestože často smutné, jsou všudypřítomné.
Většina obyvatel země žije na vesnicích, dál od větších měst a dopravních tahů je jejich život prostší a chudší. Staří lidé jsou stále součástí rodiny, často se starají o vnoučata, aby rodiče dětí měli čas na práci. V Barmě neexistuje žádná forma sociálního zabezpečení.
Mnoho etnických skupin země si zachovalo své prastaré zvyky, jedním z těch svébytných je tetování obličejů žen etnika Čjin ve státech Čjin a Rakhaing.