Myanma zblízka

Zlaté plátky hodiny a hodiny roztloukány na tenoučké zlaté lístky, které jsou jako vyjádření úcty nalepeny na sochy Buddhy i na stúpy.
Stúpy, které zdobí téměř každý kopec v zemi a které posvátné téměř stejně jako sochy Buddhy.
Nesmírně rozmanitá krajina země, která se táhne od sněhem pokrytých majestátních vrcholů podhůří Himálaje až po teplé vody Indického oceánu, kde souš přechází ve stovky turisty zatím neobjevených ostrůvků.
Všudypřítomné betelové oříšky.
Živá řemesla, která zatím nejsou udržována jenom kvůli turistickému ruchu.
A hlavně všudypřítomné úsměvy lidí.
Taková je Barma, země, která se začíná rychle otevírat světu a dychtivě čeká na všechny změny, které přijdou.