Jezero Inle

Noční chlad jenom velmi pomalu ustupuje a temnou oblohu prosvětlují první paprsky slunce, nesměle se prodírající mraky na vrcholcích hor a ranní mlhou, úžasné, dokonalé ticho občas přeruší hlas vodních ptáků. Jezero Inle se začíná pomalu probouzet.
Lidé národnosti Intha, žijící po staletí na jezeře Inle, jsou po celé zemi proslaveni svým rybářským uměním, plovoucími zahradami postavenými na hladině jezera a dokonalým zvládnutím kovářství, tkalcovství a stříbrotepectví a také svou oddaností Buddhovu učení. Mnoho z nich stále žije ve vsích uprostřed jezera v domech na kůlech, obklopeni vodou.
Ale změny přicházejí i sem, pod stále více domů je navezena zemina, plovoucí zahrady jsou rozšiřovány a často spojeny s břehy či dnem a vodní plocha se neustále zmenšuje.